نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

بیمه ماده 80

نویسنده: admin | تاریخ: 22 April 1391 | بازدیدها: 1396

2
صدورمعرفینامه برای کارفرمایان جهت استفاده از معافیتهای بیمه (بند"و" ماده 80)04514447143

موضوع: ---

 

الکترونیک

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 141

1
کاردان وکارشناس الکترونیک70نفرآقا

موضوع: ---

 

حسابداری

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 150

0
کارشناس حسابداری/خانم

موضوع: ---

 

کامپیوتر

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 169

0
کارشناس کامپیوتر /خانم

موضوع: ---

 

صنایع غذایی

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 66

0
کارشناس صنایع غذایی /خانم

موضوع: ---

 

شیمی

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 80

1
کارشناس شیمی 2نفر خانم

موضوع: ---

 

کارگر

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 136

1
تعداد50نفر کارگر دیپلم زیر 30سال کارخانه مواد غذایی

موضوع: ---

 

دیپلم وکاردان برق

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 68

1
دیپلم وکاردان برق 10 نفرآقا

موضوع: ---

 

راننده لیفتراک

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 40

0
تعداد 2نفر راننده لیفتراک دارای گواهی نامه ویژه

موضوع: ---

 

ریخته گر

نویسنده: admin1 | تاریخ: 10 March 1392 | بازدیدها: 85

0
تعداد 22نفر ریخته گر

موضوع: ---

 
صفحه قبل صفحه بعد